Velkommen til dugnad!

Her kan du hjelpe oss med å transkribere etiketter fra norske naturhistoriske museumssamlinger. I første omgang blir det fokus på et lite utvalg karplanter fra Telemark fra samlingene til Naturhistorisk Museum i Oslo.

Du kan gjerne bruke dette verktøyet anonymt uten å registrere deg, men hvis du vil ha transkripsjoner og annoteringer attribuert til deg kan du opprette en brukerprofil her.