Transkribering: Karplanter fra Telemark

For transkribering av Karplanter fra Telemark er grensesnittet til verktøyet delt inn i 3 hovedområder:

Helt øverst finner du lenker til registrert av brukerkonto / innlogging, en enkel chat der du kan be om hjelp til hvordan en etikett skal tolkes og til denne hjelpesiden. Hvis du har registrert en brukerkonto og er logget innkan du også bruke nedtrekksmenyene her for å velge ut hva slags poster du vil transkribere, basert på innsamler, slekt eller om etiketten er håndskrevet eller maskinskrevet.

Til venstre finner du et høyoppløselig bilde av posten som transkriberes. Her kan du bruke knappene øverst i venstre hjørne for å zoome inn og ut, og rotere bildet.

Til høyre finner du transkriberingsskjemaet. Dette fylles inn basert på etiketten i bildet, og i utgangspunktet skal alt transkriberes ordrett. De forskjellige feltene detaljeres videre lenger nede. Hvis du ikke klarer å lese en etikett eller har problemer med å tolke noe kan du enten spørre om hjelp (gjerne i chaten) eller hoppe over posten ved å klikke på Hopp over. Med en brukerkonto kan du lagre en uferdig transkripsjon ved å klikke på Fullfør senere. Når du føler at du er ferdig med en post klikker du på Fullfør og du blir tatt til en ny tilfeldig post.

Felter

Transkriberingen skal i størst mulig grad gjøres verbatimt. Det betyr at dere følger slavisk innholdet på etiketten, men de må likevel plasseres i de aktuelle feltene.

Innsamling

Innsamler
Samler skrives på formen «Etternavn, Fornavn». Er to eller flere samlere skal de skilles med semikolon mellomrom (; ). Står det Blytt eller Bl. som samler så skrives Blytt eller Bl. Vi antar at dette er Mathias Numsen Blytt og i museets database er dette synonymisert så Blytt eller Bl. kobles til Mathias Numsen Blytt.
Innsamlingsdato
Årstall skrives med 4 siffer, men det er ikke uvanlig at årstallet kun består av 2 siffer på originaletiketten. Århundre må tolkes. Måned skrives med 1-2 siffer. Hvis måned er skrevet med bokstaver må det oversettes. Dag skrives med 1-2 siffer.

Taksonomi

Vitenskapelig navn
Vitenskapelig navn ble registrert under fotograferingen av objektene og kan i de fleste tilfeller bli stående. Bruk siste bestemmelse.

Geografi

Kommune
Er i museets database et tolkingsfelt og oppgraderes etter alltid gjeldene kommune. Her er det valgfritt å skrive inn gammel kommune eller ny kommune i dette feltet. Museets database har ivaretatt kommunehistorikk. Se også informasjon om lokalitetsfeltet.
Lokalitet
Her ønskes all geografisk informasjon på «lavere» nivå enn fylke. Det har skjedd og skjer så mange endringer i kommunestruktur og kommunegrenser at det er svært ønskelig at evt. etikettens kommunenavn blir ført i lokalitetsfeltet. Da museet startet med å registrere etiketter ble denne informasjonen utelatt fra lokalitetsfeltet og kun ført i kommunefeltet. Vi ønsker på sikt å få disse opplysningene inn i lokalitetsfeltet. Står det f.eks. på etiketten: «TE: Vest-Telemark: Fyresdal, vest for Nauskota i sørvendt li sør for Rugedalen» kan gjerne «TE:» kuttes.
Koordinater
Noen eldre etiketter kan inneholde koordinater og da gjerne av typen MGRS. Ofte finner dere da to bokstaver og 4 siffer, f.eks. ML 48,60. MGRS-koordinatene er alltid i lokalt sonebelte og for Telemark blir det 32V som må legges til. En sjelden gang er kun tallene til MGRS-koordinatene ført. Da må dere tolke hvilke bokstaver (100 km-rute) som må tilføyes for at koordinaten skal ha mening.

Kommentar

Bestemmer annen enn samler / flere bestemmelser
Hvis materialet har bestemmelseshistorikk, dvs. to eller flere bestemmelser, er det fint om dette krysses av i feltet "flere bestemmelser"