Transkribering: Karplanter fra Telemark

Naturhistorisk museum i Oslo har gjennom sitt massedigitaliseringsprosjekt avfotografert alle herbarieark i de botaniske samlingene. Dette gir oss en fantastisk mulighet til å øke kvaliteten på informasjon som er knyttet til planteneinnsamlingene i våre databaser. Vi inviterer dere til å hjelpe oss med å skrive inn stedsinformasjon, og korrekturlese annen informasjon for materialet fra Telemark. Bli med på en reise igjennom tid og rom i Telemark og se om du klarer å tolke håndskriften på etikettene, og finne ut hvor de gamle botanikerne gjorde sine innsamlinger.

Dette prosjektet er nå fullført! Tusen takk til alle dugnadsfolk!

Fremgang

Tilvekst de siste 5 dagene

Topp 5 dugnadsfolk