Transkribering: Fossildugnad

Flere hundre millioner år gamle fossiler fra Svalbard skal bli digitale, og vi trenger din hjelp! Bli med på fossildugnad og bidra til å spre kunnskap om livets historie.

Vi har tusenvis av spennende fossiler fra mange feltekspedisjoner på Svalbard, og forskerne og kuratorene på museet trenger nå din hjelp for å få oversikt over alle de dyrebare objektene.

Siden materialet ikke er katalogisert vet vi ikke hvilke fossiler som dere kommer til å treffe på. Her kan det være både trilobitter, armføttinger og blekkspruter, og annet hvem vet hva som skjuler seg her. Alle fossilgrupper er representert i denne samlingen fra de polare strøk.

Transkriber »

Instruksjonsvideo »

Fremgang

Tilvekst de siste 5 dagene

Topp 5 dugnadsfolk