« Back to list of datasets

Miljodir_naturtypekartlegging_2017

Description

Naturtypekartlegging for Miljødirektoratet 2017. Artsdata er registrert via Miljødirektoratets artsapp og GPS. Datasettet inneholder artsdata fra rutekartlegging, verdisetting og basiskartlegging som ble utført av NINA i 2017.

GBIF