« Back to list of datasets

KU Grensestasjon nord Sør-Varanger 2013 - Vegetasjon

Description

Data from Impact assessment for vegetation. Military border station, Sør-Varanger Municipality.

GBIF