« Back to list of datasets

Verneplan Hjerkinn karplanter

Description

I forbindelse med verneplanarbeidet for Hjerkinn skytefelt har NINA på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland oppdatert kunnskapen om naturtyper, flora og sårbart fugleliv i utredningsområdet. Sammenstillingen er utført på bakgrunn av tidligere kjent kunnskap og nye kartlegginger av naturtyper. Dette datasettet inneholder registreringer av karplanter fra utredningsområdet.

GBIF