« Back to list of datasets

Artskartlegging flomsikringstiltak, Kvam 2013

Description

Kartlegging av ferskvannsfauna, naturtyper og artsmangfold i forbindelse med flomsikringstiltak i Kvam, Nord-Fron kommune.

GBIF